Стратегическият съвет на президента: България се управлява в условия на пълна безконтролност, корупция и злоупотреба с вляст

Липсва ясно позициониране на правомощията на главния прокурор във функционалната рамка на прокуратурата, включително при разследване спрямо него. Понастоящем освен с функционалния си надзор, главният прокурор разполага и с много други формални и неформални механизми за власт над прокурорите и прокуратурата. На практика главният прокурор може да използва прокуратурата в служба на политиката. Такива констатации […]

Още